spodek1

mgr Bożena Waluś

Psycholog, psychoterapeuta


Bozena Walus

Wykształcenie i doświadczenie:
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie, specjalność - psychologia kliniczna.
Aktualnie kwalifikacje zawodowe zdobywam w profesjonalnej szkole psychoterapii rekomendowanej przez PTTPB, jest to czteroletnie podyplomowe szkolenie w nurcie poznawczo - behawioralnym w Warszawskim Centrum CBT EDU. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Kliniczny staż zawodowy odbyłam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym.


Obszar pracy:
Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi w okresie adolescencji (nastolatkami) i osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Pomagam osobom które:

 • cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń odżywiania i osobowości,
 • mają problemy z dziećmi w okresie adolescencji (nastolatkami),
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych,
 • żyją pod wpływem silnego stresu,
 • poszukują nowych dróg rozwoju i pragną lepiej poznać siebie,
 • są w stanie niepłodności – przezwyciężenie poczucia niskiej wartości, wsparcie i pomoc umożliwiające radzenie sobie z fizycznymi i emocjonalnymi aspektami procesu leczenia jak również z reakcjami partnera, pomoc psychoterapeutyczna daje możliwość skupienia się na chwili obecnej bez obsesyjnego wykraczania w przyszłość.
 • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np.; w przypadku przewlekłej choroby jednego z członków rodziny, wsparcie na każdym etapie choroby i po stracie bliskiej osoby,
 • są w stanie dysfunkcji w konsekwencji nierozwiązanych kryzysów życiowych, np.; w przypadku utraty pracy, rozstanie z partnerem/partnerką, doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.


Doświadczane w życiu trudności są elementem rozwoju, proces terapeutyczny pomaga:

 • w poszukiwaniu swojej indywidualnej drogi,
 • w znalezieniu własnych odpowiedzi na nurtujące nas pytania,
 • jest odkryciem źródeł własnej siły i mocy.


Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmieniać przekonania, dzięki którym łatwiej jest radzić sobie z problemami w życiu codziennym. W nurcie poznawczo-behawioralnym klient (pacjent) i terapeuta pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące "tu i teraz", dotyczą tego jak postrzegamy siebie, świat i innych oraz w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na nasze myśli i uczucia.

Facebook