spodek1

mgr Katarzyna Fabisiak

Psycholog, psychoterapeuta


Katarzyna FabisiakWykształcenie i doświadczenie:
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy psychopedagogicznej oraz roczny program szkoleniowy Trener. Ukończyła 2,5 letnie szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin" atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . Jest psychoterapeutą po całościowym, pięcioletnim kursie psychoterapii, realizowanym w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im J.J. Haubenstocków w Krakowie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod superwizją. Jest również neuroterapeutą, po ukończeniu kursu I stopnia „Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii". Odbyła staż do certyfikatu psychoterapeuty w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka" w Gliwicach. Zawodowo związana z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rudzie Śląskiej. Zajmuje się również organizacją i prowadzeniem szkoleń, warsztatów i treningów umiejętności psychospołecznych.


Obszary pracy:
W ramach pracy psychoterapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin i par, zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, osobowości, trudności w funkcjonowaniu rodziny oraz innych problemów interpersonalnych. Zajmuje się również pomocą w kryzysach emocjonalnych, po sytuacjach traumatycznych. W pracy łączy podejście psychodynamiczne i systemowe.


Ważniejsze kursy i szkolenia:
Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki.

  • Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie.
  • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny.
  • Stosowana Analiza Zachowania - diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Strategie postępowania wobec dziecka z autyzmem przejawiającym trudne zachowania.
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi.

Facebook