spodek1

mgr Sandra Jargieło

psycholog

 

Sandra Jargieło tekstWykształcenie i doświadczenie:

Magister psychologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacje: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego oraz Psychologia Sądowa.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne, m.in.:

Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Katowice

Psychoterapia i Poradnictwo, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, Kraków

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Via Media, Katowice

Systemowe podejście do pracy z rodziną, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Katowice

 

Aktualnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE" w Sosnowcu, gdzie świadczy pomoc psychologiczną w formie indywidualnej i grupowej. Pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi (szczegółowy obszar pracy poniżej), a także z upośledzeniem umysłowym. Prowadzi również grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, psychoedukację oraz treningi radzenia sobie ze stresem i emocjami. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i interwencją w sytuacjach kryzysowych.

Współpracuje z portalem Uniwersytetu Śląskiego „Więc Jestem", poświęconym pomocy psychologicznej studentom. Jest autorem tekstów oraz redaktorem działu „Myślę".

Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących placówkach:

 • Dzienny Oddział Leczenia Nerwic w CZP Feniks w Katowicach
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 2 w Katowicach
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych w CZP Feniks w Katowicach
 • Zamknięty Oddział Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Katowicach
 • Świetlica Specjalistyczna nr 4 MOPS w Katowicach

 

Obszar pracy:
Prowadzi pomoc psychologiczną dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i zachowania, organiczne zaburzenia psychiczne oraz schizofrenię.

Świadczy pomoc w następującym zakresie:

 • sytuacje trudne
 • kryzysy życiowe, zawodowe, emocjonalne, w związkach
 • konflikty i kłótnie
 • problemy w relacjach
 • problemy zawodowe
 • przeciążenie stresem
 • anoreksja, bulimia
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy z asertywnością, uległość, agresja
 • problemy emocjonalne, lęk, smutek
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów
 • wsparcie i poradnictwo dla osób zdrowych
 • rozwój osobisty

Facebook