spodek1

dr n. med. Adam Klasik

psycholog

 

Adam KlasikWykształcenie i doświadczenie:

Absolwent i magister psychologii Instytutu Psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dziedziny psychiatrii. Wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od kilku lat zajmuje się pracą naukowo badawczą i dydaktyczną, najpierw w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a obecnie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentem.

 

Obszar pracy i wykorzystywane metody:

Prowadzi terapię w nurcie poznawczym ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na zaburzenia afektywne, schizofrenię oraz w sytuacjach kryzysowych.

Facebook