spodek1

mgr Justyna Sordyl

psycholog, psycholog dziecięcy

Justyna Sordyl zdjecieMetody pracy:
Pracuje wykorzystując tylko i wyłącznie metody skoncentrowane na dowodach (o klinicznie udowodnionej skuteczności), przede wszystkim poznawczo-behawioralnie oraz stosując techniki trzeciej fali terapii poznawczej (terapia akceptacji i zaangażowania, dialog motywujący).

Obszar pracy:
Pracuje i posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami dzieci z:

 • trudnościami rozwojowymi,
 • trudnościami wychowawczymi,
 • problemami emocjonalnymi,
 • problemami z chodzeniem do przedszkola/szkoły
 • nieśmiałymi,
 • przejawiającymi zachowania agresywne/autoagresywne,
 • z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem, z zespołem Aspergera, zespołem Retta,
 • porażeniem dziecięcym,
 • mutyzmem wybiórczym,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • afazją,
 • zespołem Downa,
 • niewidomymi.

Pracuje też z dziećmi w celu zwiększania/wykorzystania ich potencjału rozwojowego.

Pracuje z dorosłymi z:

 • problemem depresji,
 • doświadczeniem choroby nowotworowej,
 • cierpiącymi na zaburzenia lękowe,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • OCD,
 • mającymi trudności z nawiązywaniem lub utrzymywaniem relacji,
 • trudnościami w związkach,
 • trudnościami emocjonalnymi,
 • przeżywającymi kryzysy życiowe,
 • problemową nieśmiałością,
 • oraz z osobami chcącymi zwiększyć swoje umiejętności psychospołeczne.

Doświadczenie:
Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała w poniższych ośrodkach:

 • Ośrodek Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich,
 • Specjalistyczny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju „Błękitna Kraina" z gabinetami terapeutycznymi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Pro Comunications" w Katowicach,
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Future" w Tarnowskich Górach,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Ad Vitam Dignam" dla osób chorujących psychicznie,
 • Spółdzielnia Socjalna dla osób chorujących psychicznie w Katowicach,
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie,
 • Publiczny Zakład Terapii Uzależnień w Siemianowicach Śląskich,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Katowicach,
 • Instytut Twórczej Integracji w Sosnowcu,
 • Fundacja Humanitas w Sosnowcu,
 • Centrum Edukacyjne Nu-lab w Jaworznie,
 • Poradnia Zdrowego Odżywiania w Bielsku Białej.

Zawodowo zajmuje się także przekazywaniem wiedzy psychologicznej prowadząc szkolenia specjalistyczne oraz psychoedukacyjne oraz tworzy artykuły psychologiczne.

Przebyte szkolenia:
Cały czas powiększa zakres swojej wiedzy, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Zakończyła szkolenia m.in. z zakresu:
Trzy-stopniowy kurs Terapii Behawioralnej dzieci i młodzieży, Racjonalna Terapia Zachowania, Prowadzenie treningu umiejętności społecznych (TUS), Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Clinical Psychology of Children and Young People, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Preventing Chronic Pain: A Human Systems Approach, Pediatryczna Opieka Paliatywna, Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life, Interwencja kryzysowa w zakresie samobójstw, Edukacja Zdrowotna, Depresja – jak uwolnić z więzienia umysłu?, Pomoc ofiarom przestępstw – prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Uzależnienia behawioralne, Metodyka oddziaływań edukacyjnych profilaktyki systemowej, The Addicted Brain, Doradztwo dietetyczne i coaching dietetyczny. Pozostałe odbyte przez nią szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, specjalistycznych i pracy z grupą - ponad 200h.

Facebook