spodek1

mgr Agnieszka Wiszniewicz

Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

 

Agnieszka WiszniewiczAbsolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku psychoonkologia w praktyce klinicznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w trakcie czteroletniego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach,

- Centrum Psychiatrii w Katowicach,

- Hospicjum Cordis w Katowicach,

- Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia w Warszawie,

- Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek "Relaks" w Rudzie Śląskiej.

Zainteresowania naukowe i obszar pracy terapeutycznej obejmują psychoonkologię (doświadczanie choroby onkologicznej, przeżywanie żałoby) oraz seksuologię, w szczególności aspekty nieheteroseksualności i nieheteronormatywności człowieka.
Pracuje pod stałą superwizją.

Wiedzę poszerza, biorąc udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Wybrane konferencje (udział czynny):

- EPA, Nicea 2013
"Sexual orientation and depression among young adult people." [poster]
Agnieszka Wiszniewicz i Ewa Wojtyna.
- IPOS, Rotterdam 2013
"Understanding health and health behaviors among people who are confronted with cancer." [poster]
Ewa Wojtyna, Agnieszka Wiszniewicz, Malgorzata Bereza, Katarzyna Marek, Anna Syska-Bielak, Jolanta Grabowska-Markowska, Agata Basek.
- EPA, Monachium 2014
"Cognitive behavioral therapy and quality of life, level of depression and perceived social support among women with breast cancer."[e-poster]
Ewa Wojtyna i Agnieszka Wiszniewicz.
- IPOS, Lizbona 2014
"Distress and affective state among cancer patients under palliative care and experimental trials."
Ewa Wojtyna i Agnieszka Wiszniewicz.

Facebook