spodek1

mgr Małgorzata Kalinowska

 psycholog, psychoterapeuta, psychoanalityk jungowski

 

malgorzata kalinowskaWykształcenie i doświadczenie:

mgr psychologii Uniwersytetu Śląskiego, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, psychoanalityk jungowski, członek International Association of Analytical Psychology i Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych od 1999 roku. Ma doświadczenie pracy w różnych modalnościach psychoterapii i podejściach psychoterapeutycznych. Pracowała z dziećmi i rodzinami w kryzysie w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z wykorzystaniem terapii systemowej i interwencji kryzysowej. W Centrum Psychiatrii w Katowicach nabywała doświadczenie pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i zaburzeń osobowości pracując w terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym i poznawczym. Ma również doświadczenie pracy w terapii krótkoterminowej w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Nerwic w Jaworznie. Obecnie pracuje wyłącznie w prywatnej praktyce w terapii indywidualnej i grupowej m. in. w podejściu psychoanalitycznym jungowskim.

Odbyła szkolenie teoretyczne do Certyfikatu PTP (podejście systemowe oraz akredytowane przez PTP szkolenie z zakresu psychologii analitycznej organizowane w latach 2006-2009 przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej). W 2013 roku uzyskała tytuł psychoanalityka jungowskiego w International Association for Analytical Psychology.

 

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

W swojej pracy wykorzystuje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zależności od potrzeb i problematyki zgłaszających się osób. Ma przygotowanie i doświadczenie pozwalające na prowadzenie psychoterapii w języku angielskim (szkolenie teoretyczne, analizę własną i superwizję odbywała w języku angielskim).

Będąc terapeutą psychoanalitycznym jungowskim dużą uwagę poświęca budowaniu wspólnego rozumienia znaczenia problemów będących źródłem cierpienia osoby zgłaszającej się do terapii. Ważnym aspektem prowadzonej terapii jest odkrycie tego, jakie informacje niosą one nie tylko dla obecnej sytuacji, ale też w kontekście całego życia i rozwoju osoby.

W terapii wykorzystuje twórcze techniki - jungowską analizę marzeń sennych, pracę z rysunkiem i aktywną wyobraźnią, wspierające rozwój i samopoznanie.

 

Obszary pracy terapeutycznej:

  • Psychoterapia osób cierpiących z powodu depresji i objawów lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia.
  • Pomoc w kryzysach emocjonalnych i reakcjach na doświadczenia traumatyczne: utrata, przemoc, nadużycia emocjonalne i seksualne, współuzależenienie.
  • Pomoc w kryzysach na tle zawodowym - utrata pracy, mobbing, syndrom wypalenia zawodowego.
  • Pomoc osobom doświadczającym kryzysów egzystencjalnych, kryzysu tożsamości i poczucia utraty sensu życia.
  • Psychoterapia zorientowana na wspieranie rozwoju osobowości i uaktywnienie tendencji twórczych.

Swoją pracę poddaje superwizji brytyjskiego superwizora International Association for Analytical Psychology.

 

Dodatkowe informacje:

Jest członkiem założycielem i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ), oraz koordynatorem i wykładowcą Szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej prowadzonego przez PTPJ.

W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się wpływem doświadczeń traumatycznych na dalsze funkcjonowanie na poziomie indywidualnym i kulturowym, pisze i wykłada na ten temat. Szczególnie interesuje się relacją pomiędzy traumą a pamięcią, oraz przekazem międzypokoleniowym. Jest autorem tekstów na blogu Salvate Psychologicznego Centrum Klinicznego w Katowicach.

www: psychoterapiajung.pl

 

Konferencje

Facebook