spodek1

mgr Beata Mazurek-Bugaj

logopeda, psycholog


Beata Mazurek-Bugaj 2

Wykształcenie i doświadczenie:
Psycholog i logopeda. W 1986 r. ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalność psychologia kliniczna. W 1997r. ukończyła dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedii w Krakowie ( logopedia ogólna i podstawy neurologopedii).
Od 1997r. pracowała zarówno jako logopeda, jak i psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach. Od 1999r. nieprzerwanie pracuje jako biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjny w Katowicach. W ramach praktyki prywatnej świadczy pomoc psychologiczną dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, życiowych, trudności w relacjach małżeńskich i partnerskich.

Obszary pracy:
Posiada doświadczenie w diagnozie psychologicznej, pomocy psychologicznej, diagnozie i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Zakres świadczonej pomocy:

 • kryzysy życiowe, emocjonalne, w związkach
 • problemy w relacjach
 • przeciążenie stresem
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy emocjonalne, lęk, smutek
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju
 • wsparcie i poradnictwo dla osób zdrowych
 • diagnoza logopedyczna dzieci, dorosłych
 • terapia wad wymowy
 • poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju ( dzieci od 0 do 36 miesięcy)
 • terapia afazji u osób dorosłych
 • terapia mowy u dzieci i dorosłych z chorobami neurologicznymi
 • terapia dysleksji

 

Wybrane szkolenia:
Podstawowe szkolenie NLP Bytom 1994
Podstawy terapii krótkoterminowej Łódź 2000
Kurs mediatorów, Polskie Centrum Mediacji Warszawa 2006
Diagnoza i terapia depresji Lublin 2009
Diagnoza i terapia - rodzina z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Łódź 2010
Diagnoza i terapia mowy dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, Katowice 2012
Genogram, Katowice 2014

Facebook