Problemy emocjonalne

Emocje można określić jako nietrwale stany afektywne, zwykle ich wystąpienie poprzedza jakiś bodziec, są naturalnym doświadczeniem człowieka. Nie zawsze jednak przeżywane emocje są „zdrowymi, normalnymi” stanami, pojawiają się tak silne, że nie potrafimy sobie radzić z intensywnością, kontrolą, trudnością ich wygaszenia.

Wszystkie emocje niosą ze sobą określona informacje i maja swoją funkcję. Wszystkie emocje możemy uznać za zdrowe i naturalne, nie trzeba ich nazywać jak to bywa w powszechnym użyciu - złymi. Warto zwrócić uwagę na trzy podstawowe emocje, które przysparzają najwięcej kłopotów:   lęk, złość i smutek.

Lęk

Naturalny lęk jest zwykle adekwatny wobec okoliczności w jakich go doświadczamy. Lęk destrukcyjny jest wyolbrzymiony, stosunkowo trwały i nieadekwatny do sytuacji.

Natężenie lęku można stopniować od słabego poprzez umiarkowany, zauważalny i paniczny.

Umiarkowanemu poziomowi doznań może towarzyszyć nieprzyjemne uczucie, przyspieszenie akcji serca, płytsze oddychanie, pocenie się dłoni. Lęk zauważalny może się łączyć z odczuciem „nierealności”, znacznym przyspieszeniem akcji serca, mocnym napięciem mięśniowym.

Lęk paniczny może mieć różną intensywność: od słabej aż do silnej, podczas której mogą się pojawić następujące dolegliwości: znaczne zwiększenie akcji serca, wyraźne zaburzenia oddychania, zawroty głowy, utrata kontroli, silne poczucie dezorientacji, strach przed śmiercią lub szaleństwem, silna chęć ucieczki.

Złość

Złość także jest zwyczajnym doznaniem, szczególnie gdy jest adekwatna do kontekstu sytuacji, w której ją doświadczamy. Jednak często może ona wpływać na jakośc naszego życia, relacje               z innymi, funkcjonowanie społeczne.

Jej niski poziom doświadczania może nie wzbudzać specjalnych trudności, tym bardziej że nie doświadcza się jej fizycznych objawów. Warto uświadamiać sobie nawet gdy doświadcza się słabej złości, gdyż stanosi ważną informację o doświadczanej sytuacji. Umiarkowany poziom złości łączy się z wyraźnym odczuwaniem i zazwyczaj z wyrażaniem, czemu może towarzyszyć obwinianie                     i oskarżanie innych osób. Wysokiemu poziomowi złości towarzyszy najczęściej werbalne wyrażanie     i trudność opanowania. Stąd już bliska droga do zbytniej chęci dominowania i krzywdzenia innych, szczególnie gdy traci się zupełnie kontrolę i złość staje się furią. W tym stadium doświadczania złości nie da się żyć bez stwarzania zagrożeń dla siebie i innych i koniecznym jest poszukenie pomocy u specjalisty.  

Smutek

Jest to naturalne i nieuniknione doświadczenie. Jak jednak rozróżnić granicę między zwyczajnym smutkiem a depresją? Naturalny smutek ma charakter przejściowy i często jest odpowiedzią na aktualne sytuacje i doświadczany stres, natomiast depresja jestzaburzeniem, które spełnia określone kryteria diagnostyczne. Do typowych symptomów depresyjnych można zaliczyć: smutek, płacz, cchroniczne poczucie zmęczenia, utrata lub nadmierny wzrost apetytu, obniżenie popędu seksualnego, trudności w zakresie koncentracji, doznawanie braku sensu życia i beznadziejności, nadmierne obawy i zamartwianie się.

Depresja przynosi ze sobę liczne zagrożenia, szczególnie jeśli pozostawia się ją bez leczenia czy pomocy. W tym stanie można nieraz zbyt łatwo przywyknąć do obniżenia samopoczucia, co może wzmocnić początkowy brak reakcji na ten zmieniony stan funkcjonowania. Pojawia się silnie pogorszona samoocena, poczucie bezradności, lęk, nawet próby samobójcze.

Kliknij aby dowiedzieć się jak zarejestrować się na wizytę >>

Lista terapeutów zajmujących się tym problemem:

mgr Katarzyna Guguła

Wykształcenie i doświadczenie: magister psychologii od 2001 roku, absolwentka…

lek. med. Marcin Gajdosz

Wykształcenie i doświadczenie: specjalista psychiatra, lekarz z 9-letnim doświadczeniem,…

mgr Kinga Adamska

Wykształcenie i doświadczenie: mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom DEUG…

  • Wszystkie
  • Problemy
  • Zaburzenia
  • Domyślnie
  • Tytuł
  • Data
  • Losowo