mgr Karolina Probosz

psycholog, psychoterapeuta

 

Karolina Probosz-2Wykształcenie i doświadczenie:

Jest absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła warsztaty pt. „Podstawy diagnozy neuropsychologicznej” organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz obecnie w trakcie 2- letniego kursu "Psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości" w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Asystentka w Klinice Rehabilitacji IF WNZ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia  Psychologicznego dla studentów krakowskich uczelni oraz Instytutu Edukacji i Terapii Społecznej, współpracownik NZOZ Geromed w Krakowie.

 

 

Doświadczenie:

 • Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

 • Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

 • Świetlica Terapeutyczna SOS, przy ul. Pijarskiej w Krakowie;

 • Dzienny Ośrodek Socjoterapii U Siemachy na osiedlu Górali w Krakowie;

 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie.

 

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

Wybrałam pracę psychoterapeutyczną, ponieważ wierzę, że człowiek nosi w sobie bogactwo przeżyć. Porusza mnie praca, w której mogę towarzyszyć drugiej osobie w procesie rozumienia i stopniowego dysponowania tym bogactwem w życiu.

Prowadzę psychoterapię metodą psychodynamiczną. Rozumienie sytuacji terapeutycznej opieram także na podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Co to oznacza dla klienta? Pracuję opierając się na Twoim wewnętrznym potencjale. Ważnym elementem terapii jest dla mnie obustronna szczerość w relacji osób zaangażowanych w psychoterapię.

Przyjmuję do terapii osoby dorosłe, które odczuwają, że tego potrzebują. Każdy z nas używa innego języka do opisu swoich trudności i wierzę, że ten najbardziej osobisty jest najbardziej prawdziwy.

 

Dodatkowe informacje:

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i współredaktorką Męlée, Kwartalnika Filozoficzno-Kulturalnego, ukazującego się w wyd. Homini we współpracy z Instytutem Filozofii i Towarzystwem Doktorantów UJ.