Stałe wydarzenia dla specjalistów

Stałe wydarzenia Salvate Kraków skierowane są dla specjalistów pracujących w psychoterapii, zainteresowanych merytorycznym wsparciem dla swojej pracy klinicznej i dalszym rozwojem zawodowym.

Aktualnie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem superwizji i uczestniczeniem w Grupie Balinta.

supervision

Superwizja

Superwizja jest procesem wspomagającym pracę terapeuty i jego rozwój zawodowy. Nie tylko pomaga poradzić sobie z obciążeniami płynącymi z pracy, stanowi również przestrzeń na refleksję nad przebiegiem procesu terapii pacjenta. Superwizja stanowi część klinicznego wykształcenia terapeutów na drodze uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, ale też jest zalecaną stałą formuła profesjonalnego rozwoju dla praktykujących klinicystów, niezależnie od wymogów szkoleniowych. Obejmuje refleksję nad… Dowiedz się więcej...