Seksuolog - zakres usług

Określenie źródeł problemu i kierunku pracy nad nim wymaga niemal w każdym przypadku indywidualnej diagnozy. Pomimo tego, przedstawiamy poniżej schematyczny zarys grup problemów, w obszarze których udzielamy pomocy i wsparcia:

Problemy wynikające z niezgodności oczekiwań, potrzeb i preferencji u partnerów seksualnych

Problemy w kształtowaniu relacji romantycznej i podtrzymywaniu erotycznej fascynacji

Problemy komunikacyjne w związku utrudniające porozumienie w sferze erotycznej

Konflikty partnerskie i problemy emocjonalne u parterów seksualnych

Problemy związane ze zdradą, utratą zaufania i rozpadem związku

Problemy w rozumieniu potrzeb seksualnych partnera i niedostosowaniem zachowań i technik seksualnych

Problemy w akceptacji własnych preferencji, potrzeb i fantazji erotycznych

Problemy w akceptacji własnego wyglądu, atrakcyjności i umiejętności seksualnych

Zanik uczuć w parze

Problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji seksualnych

Problemy w rozwijaniu i wzbogaceniu życia seksualnego i

Brak lub utrata potrzeb seksualnych

Zaburzenia związane z odczuwaniem przyjemności seksualnej

Problemy z erekcją i reakcjami genitalnymi u obu płci

Zaburzenia orgazmu

Wytrysk przedwczesny i opóźniony

Problemy z odczuwaniem bólu w czasie stosunku

Parafilie i problemy wynikające z nietypowych preferencji seksualnych

Zaburzenia nerwicowe o podłożu seksualnym

Problemy związane z nadmiernym pobudzeniem seksualnym, przymusowymi zachowaniami seksualnymi, uzależnieniem od aktywności seksualnej

problemy z przemocą w życiu seksualnym

Problemy seksualne wynikające z choroby somatycznej

Problemy seksualne w przebiegu zaburzeń psychicznych