Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dziecka rozpoczyna się od 1-2 spotkań konsultacyjnych, na których poznawane są trudności dziecka i dobierane właściwe sposoby pomocy.

Pierwsze spotkanie, tylko z udziałem rodziców, jest przeznaczone zebranie wywiadu biograficznego dotyczącego rozwoju dziecka, rozpoznaniu doświadczanych przez dziecko trudnościach i sposobów jego funkcjonowania. Kolejne spotkanie odbywa się z dzieckiem, służy poznaniu i pogłębieniu diagnozy problemu. Gdy zostaną ustalone cele i wstępny plan terapii, rozpoczyna się terapia, w której wykorzystuje się rozmowę i zabawę.

Psychoterapia młodzieży rozpoczyna się od dwóch spotkań konsultacyjnych, przy czym pierwsze odbywa się zwykle w obecności rodzica lub rodziców.