Misja

Przede wszystkim człowiek!

Pragniemy by nasz ośrodek był miejscem w którym spotykają się ludzie. Dbamy o to by wymiar interpersonalny, czy to na gruncie profesjonalnym, czy też poza nim zawsze stanowił podstawę naszych działań i by przez jego pryzmat patrzeć na każdą z podejmowanych przez nas aktywności.

Dbamy o jak najlepsze dostosowanie naszej oferty i proponowanych działań do oczekiwań, potrzeb i indywidualnych cech naszego klienta.

Zapewniamy kompleksową obsługę. Staramy się by nasza oferta zawierała możliwie pełny zakres dostępnych na rynku (ale także nowych i mniej typowych) usług.

Dbamy o opinię naszych klientów. Każda jest dla nas ważna (i nie są to puste słowa – skontaktuj się z nami – sprawdź).

Nigdy nie proponujemy działań co do których nie mamy przekonania, oraz nie podejmujemy wyzwań którym nie jesteśmy w stanie podołać.

Staramy się nieustannie rozwijać zarówno sami, jak również dbać o rozwój dziedziny którą się zajmujemy. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania i programy edukacyjne dla specjalistów z naszej dziedziny.

Stawiamy na innowację. Nieustannie prowadzimy prace nad rozwojem metod którymi się posługujemy. Wprowadzamy nowe, często unikalne na naszym rynku rozwiązania. Stymulujemy współpracę pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin wzajemnie wspomagając swój rozwój i rozszerzając horyzonty myślowe.

Przez podejmowanie działań o charakterze społecznym, kulturalnym, oraz stymulujących rozwój naukowy staramy się, by nasz ośrodek na stałe został wpisany w mapę ciekawych miejsc Krakowa.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Dbamy o dobro człowieka także w wymiarze społecznym.