Psycholog - zakres usług

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to wstępna forma pomocy. Służyć może rozwiązaniu prostych problemów lub wątpliwości natury psychologicznej. Ma także charakter rozpoznawczy i informacyjny. Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne, na którym zastanowimy się nad charakterem i źródłem przeżywanych trudności oraz nad sposobami ich przeżywania. Dzięki temu ustalimy obszar, kierunek i formę dalszej pracy, aby wybrać najkorzystniejszy dla Państwa sposób pomocy. W celu pogłębionego rozpoznania i zrozumienia Państwa problemów w niektórych sytuacjach zaproponujemy dodatkową, bardziej szczegółową diagnozę (psychologiczną, neuropsychologiczną psychiatryczną lub seksuologiczną)

 

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na opisie nieprawidłowości zachowania w różnych sytuacjach życiowych, rozpoznaniu przyczyn nieprawidłowości wśród cznyyników: psychologicznych, organicznych i środowiskowych. Diagnoza taka pozwala na uzyskanie informacji i sformułowania zaleceń dotyczących sposobu pomocy oraz prognozy związanej z dalszym funkcjonowaniem osoby.

Diagnoza psychologiczna jest oparta o rozmowę, obserwację jak i stosowanie różnorodnych specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Służy rozpoznaniu Państwa problemów i zasobów, co ułatwia dobór odpowiednich form pomocy. Najczęściej jest wstępem do podjęcia działań leczniczych poprzez rozpoznanie trudności i poszerzenie samowiedzy, choć służy także celom orzeczniczym (opiniowanie dla ZUS, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, sądu i innych celów szczegółowych), najczęściej jednak jest koniecznym wstępem do podjęcia dalszych działań terapeutycznych.

Do głównych celów diagnozy psychologicznej należy:

  • poznanie charakterystyki osobowościowej, w tym obszarów problemowych i zasobów;
  • określenie potencjału rozwojowego;
  • rozpoznanie i pogłębienie rozumienia wybranych problemów dotyczących poszczególnych sfer funkcjonowania: emocjonalnego, społecznego, intelektualnego
  • rozpoznanie przyczyn pogorszenia procesów poznawczych, m.in.: uwagi, pamięci, uczenia się, planowania działań;