Dowiedz się więcej

Terapia rodzin

Terapia rodzin (metoda pracy systemowej) to praca z osobami tworzącymi rodzinę.

W tym sposobie pracy rozumienie funkcjonowania osoby i doświadczanych problemów opiera się o rozumienie powiązań rodzinnych, w jakim stopniu zachowania poszczegóolnych członków rodziny wpływają na przeżywanie i funkcjonowanie pozostałych osób.

Pomoc terapeutyczna opiera się na pracy z całą rodziną lub z jej częścią, co prowadzi do rozumienia procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawy relacji między jej członkami.

Praca taka jest dostosowana do specyfiki danego systemu rodzinnego i przebiega na płaszczyznach: emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. Służy poznaniu głównych trudności systemu rodzinnego, związanych ze sposobem porozumiewania się, istnienia granic, ról, sposobów postępowania oraz wyrażania i przeżywania emocji. Pomaga w rozwiązywaniu istniejących konfliktów, poprawie komunikowania swych potrzeb, uczuć i umacnianiu więzi międzyosobami tworzącymi rodzinę.

Terapia rozpoczyna się od spotkania lub spotkań konsultacyjnych. Po zawarciu kontraktu terapeutycznego, określającego cele i przebieg pracy terapeutycznej, rozpoczyna się cykl spotkań najczęściej w odstępie co 3 tygodnie, trwających zwykle1,5 godziny.

 

Czym jest psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji między terapeutą a...

Czytaj więcej

Terapia rodzin

Terapia rodzin (metoda pracy systemowej) to praca z osobami tworzącymi...

Czytaj więcej

Terapia par, terapia małżeńska w Krakowie, Katowicach

Terapia małżeńska lub terapia par, może pełnić różnorodne funkcje. Jedną...

Czytaj więcej

Psychoterapia grupowa

Jest to cykl regularnych spotkań grupowych, prowadzony przez co najmniej...

Czytaj więcej

Zakres stosowania psychoterapii

Zaburzenia nerwicowe – ich charakterystycznym objawem jest lęk. Zaliczyć tu...

Czytaj więcej

Rodzaje psychoterapii indywidualnej

Psychoterapeuci w naszym zespole poddają się regularnie superwizji prowadzonej przez...

Czytaj więcej