dr n. hum. Szymon Czapliński

psycholog, coach, trener

 

Wykształcenie i doświadczenie: 

Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wydziale tym uzyskał tytułu doktora nauk humanistycznych.

Swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne podnosi uczestnicząc w całościowym kursie w zakresie profesjonalnej psychoterapii psychodynamicznej realizowanym przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Babińskiego w Krakowie. Kurs ten spełnia wymogi dotyczące przyznawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji indywidualnej i grupowej.

Ukończył kompleksowe szkolenie z zakresu diagnozy neuropsychologicznej.

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

Prowadzi psychoterapię indywidualną pracując z osobami dorosłymi przede wszystkim w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Pomaga przede wszystkim osobom z obniżonym samopoczuciem (w tym z depresją), przeżywającym nadmierny lęk, wycofanym społecznie, nie radzącym sobie w relacjach z bliskim i z niską samooceną.

 

Dodatkowe informacje:

 

Poza psychoterapią, prowadzi praktykę coachingową oraz prowadzi warsztaty rozwoju osobistego. Prowadzi zajęcia ze studentami na Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego: warsztaty, ćwiczenia i wykłady z zakresu psychometrii i coachingu. Jeste autorem Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych dla młodzieży szkolnej. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu testów psychologicznych.

Rozwój zawodowy kontynuuje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i stażach. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

 

 

Wszyscy specjaliści - Salvate Kraków

  • Wszystkie
  • Psychiatra
  • Seksuolog
  • Psychoterapeuta
  • Psycholog
  • Neuropsycholog
  • Terapiapar
  • Tytuł