mgr Katarzyna Guguła

Wykształcenie i doświadczenie:

magister psychologii od 2001 roku, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta. W 2007 roku ukończyła 4,5 letnie Szkolenie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Swoją pracę poddaje superwizji superwizora PTP, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2011 roku rozpoczęła specjalizację z psychologii klinicznej.

Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną.

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem pomocą w kryzysie, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną w ujęciu systemowym. Pracuje z rodzicami i nastolatkami oraz z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi przejawiającymi zaburzenia w rozwoju. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Świadczy pomoc rodzinie z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, z dzieckiem z ADHD, z zaburzeniami lękowymi i zachowania oraz trudnościami emocjonalnymi i z autyzmem. Prowadzi zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia dla nauczycieli.

Dodatkowe informacje:

W roku 2006 ukończyła roczne bazowe szkolenie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem prowadzone w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS w Warszawie, przygotowujące m. in do diagnozy i terapii osób z autyzmem.

Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach.

 

  • Wszystkie
  • Problemy
  • Zaburzenia
  • Domyślnie
  • Tytuł
  • Data
  • Losowo
wczytaj więcej przytrzymaj SHIFT aby załadować wszystkie wczytaj wszystkie