Problemy seksualne - pomoc seksuologa

Sfera seksualności jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania każdego z nas. Stanowi źródło życiowej satysfakcji oraz radości. Jest ona motywem kształtującym rozwój osobisty, dynamikę relacji jakie nawiązuje z innymi osobami. Sfera ta wpływa również na nasz charakter.

Specjalista taki jak seksuolog w naszej klinice w Krakowie może zaoferować wsparcie oraz niezbędną pomoc związaną z rozwiązywaniem problemów połączonych z funkcjonowaniem seksualnym człowieka, tak w sferze fizycznej jak i zarówno poznawczej, relacyjnej czy emocjonalnej.

Bez względu na wiek, płeć czy orientacje seksualną możemy zaproponować zróżnicowane formy działań, które korzystanie wpływają na jakość życia seksualnego. Terapia może być skierowana do osób indywidualnych lub też może być to terapia małżńska lub terapia  par w naszej klinice w Krakowie.

W każdym przypadku prowadzimy indywidualną i wszechstronną diagnozę o charakterze psychologicznym, a kiedy jest to wskazane, także medycznym.

Formy pomocy:

 1. Seksuologiczna

Wizyta u seksuologa wskazana jest szczególnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek form dysfunkcji seksualnych, lub związanych z zaburzeniami seksualnych preferencji. Oferujemy pomoc seksuologiczną w przypadku wystąpienia problemów takich jak:

 • brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • awersja seksualna, lub brak odczuwania przyjemności seksualnej
 • problemy z reakcjami genitalnymi
 • zaburzenia orgazmu
 • wytrysk przedwczesny lub opóźniony
 • pochwica
 • dyspareunia
 • parafilie

2. Psychologiczna

Pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia problemów i trudności o charakterze seksualnym wiąże się najczęściej z prowadzeniem poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla osoby doświadczającej problemu, oraz/lub jej partnerki czy partnera. Istotnym elementem konsultacji psychologicznych w przepadku stwierdzenia problemów o charakterze seksualnych jest psychoedukacja, oraz wsparcie w rozwoju psychoseksualnym osoby doświadczającej trudności, czy też pary.

Pomoc psychologiczna w zakresie życia seksualnego wskazana jest także w wypadku braku jednoznacznych klinicznie objawów zaburzeń, lub gdy występujące problemy mają charakter głównie relacyjny, lub związany z doświadczaniem emocjonalnych trudności.

Pomoc psychologiczna to także wsparcie w rozwoju życia seksualnego, pomoc we wzbogacaniu i poszerzaniu umiejętności koniecznych, lub pożądanych dla kształtowania udanego i satysfakcjonującego funkcjonowania w tej sferze życia.

3. Psychoterapeutyczna

Pomoc psychoterapeutyczna wskazana jest w sytuacji gdy techniki i metody rozwoju psychoseksualnego okazują się niewystarczające, bądź gdy charakter problemu wskazuje na występowanie poważniejszych trudności o charakterze emocjonalnym czy osobowościowym. W psychoterapii związanej z życiem seksualnym człowieka pomoc dotyczy problemów związanych z tożsamością i samooceną, nawykami i utrwalonymi reakcjami, trudnościami w budowaniu więzi, bliskości i intymności, rozpoznawaniem potrzeb własnych i partnera/partnerki, schematami życia seksualnego, postawami i przekonaniami, integracją wewnętrzną i relacyjną, kształtowaniem granic itp.

Charakter pomocy psychoterapeutycznej związany jest zarówno z rodzajem problemu, jak również szkoły w ramach której prowadzi swoją praktykę określony terapeuta.

Kliknij aby dowiedzieć się jak zarejestrować się na wizytę >>

Lista terapeutów zajmujących się tym problemem:

 • Wszystkie
 • Problemy
 • Zaburzenia
 • Domyślnie
 • Tytuł
 • Data
 • Losowo