Nerwica

Nerwica jest poważną dolegliwością o wielorakich skutkach dla doświadczającej ją osoby i dla otoczenia. Cechuje ją wewnętrzny konflikt między tym co świadome a nieświadome w człowieku. Można powiedzieć, że podłożem są procesy psychiczne o których zapomniano „celowo”, czyli trudne do utrzymania w świadomości. Tak scharakteryzował to Nietzsche: „Uczyniłem to, mówi moje sumienie, nie mogłem tego uczynić, mówi moja duma, i moja duma zwycięża”.

Nerwicę charakteryzuje mechanizm wypierania. Jeśli osoba dorosła w ten sposób rozwiązuje swe konflikty, możemy mówić o reakcjach neurotycznych. „Właściwa” nerwica wywodzi się z aktów wypierania rozpoczynających się w okresie dzieciństwa.

Do najważniejszych form nerwicy możemy zaliczyć: nerwicę lękową, fobie, nerwcę natręctw, histerię, nerwicę neurasteniczną, chorpby psychosomatyczne, neurotyczne nadużywanie środków psychoaktywnych

Kliknij aby dowiedzieć się jak zarejestrować się na wizytę >>

Lista terapeutów zajmujących się tym problemem:

  • Wszystkie
  • Problemy
  • Zaburzenia
  • Domyślnie
  • Tytuł
  • Data
  • Losowo