Zaburzenia osobowości

Czy łatwo potrafią Państwo znaleźć odpowiedź na pytania: Jakim jesteś człowiekiem? Jaka jest Twoja osobowość? Czy dobrze znasz samego siebie? Czego w funkcjonowaniu swej osobowości nie jesteś świadom? Czy inni widzą Cię takim jakim Ty widzisz siebie?

Osobowość nas określa i odróżnia od innych. W zależności od tego jaki wpływ wywierają na nas inni, możemy ich spostrzegać jako „dobre” lub „złe” osobowości.

Określenie osobowość pochodzi od łacińskiego słowa persona, pierwotnie oznaczającego maskę teatralną używaną w starożytnym teatrze dramatycznym. Persona sugeruje pozorowanie określonego wyglądu, czyli udawanie cech odmiennych od prawdziwych, skrywanych pod maską.

Obecnie osobowość rozumie się jako złożony wzór cech psychicznych, które są zakorzenione w głębii umysłu i przejawiają się automatycznie w różnych sferach funkcjonowania człowieka.

Wśród zaburzeń osobowości można wyróżnić: schizoidalne, unikające, depresyjne, zależne, histrioniczne, narcystyczne, antyspołeczne, sadystyczne, kompulsyjne, nagatywistyczne, masochistyczne, paranoiczne, schizotypowe, z pogranicza

Kliknij aby dowiedzieć się jak zarejestrować się na wizytę >>

Lista terapeutów zajmujących się tym problemem:

 

  • Wszystkie
  • Problemy
  • Zaburzenia
  • Domyślnie
  • Tytuł
  • Data
  • Losowo