spodek1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Polecamy

Metoda Profesora Feuersteina Instrumental Enrichment

metoda FEUERSTEINA do textu

Metoda Feuersteina to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Metoda oparta jest na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Takie podejście jest wyrazem optymizmu pedagogicznego i koncentruje się na tym, co ludzie mogą osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic.


Istotą programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment (IE). Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina oddziałują również na środowisko swojego klienta, kształtując je tak, aby wspierało i zachęcało do dalszej nauki i rozwoju.


Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 do 101 roku życia. Adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Metoda ma zastosowanie w stymulowaniu rozwoju dziecka zdolnego.


Praca tą metodą rozwija u klienta samodzielność w myśleniu, zdolność krytycznej oceny i umiejętność stosowania nowych rozwiązań, odpowiedzialność za proces uczenia się oraz motywację. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom - uczy jak się uczyć.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem specjalisty i cennikiem.

Dla pacjenta

  • Poradnik pacjenta

    W naszym poradniku pacjenta można zapoznać się charakterem problemów, którymi zajmuje się nasza placówka. Znajdą Państwo tam również grafik przyjęć specjalistwów, cennik i informacje jak mogą się Państwo z nami skontaktować. Czytaj więcej
  • 1

Dla specjalisty

Nasi partnerzy

 sukces edukacjaPiotr Pytel logo4youcard logoPRACOWNIA logoe-maginalis agencja reklamowadorota rzepniewska 2logo michal pozdalGALATEA logo

Facebook