Nasi specjaliści

mgr Rafał Stawinoga

Zdjcie-20Rafa20Stawinoga

 

Wykształcenie i doświadczenie:

Absolwent psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z dziećmi we wczesnym wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i w okresie dojrzewania. Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz grupowe treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w rozwoju emocjonalnym i umiejętnościach społecznych. Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie poradnictwa psychologicznego dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania i trudnościami szkolnymi. Jest specjalistą w zakresie zaburzeń wieku rozwojowego (Zespół Aspergera, autyzm, ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, upośledzenie umysłowe, afazja). Doświadczenie zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego, przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Krakowie.

 

Obszar pracy i wykorzystywane metody:

Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami i zaburzeniami wieku rozwojowego oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców. W swojej pracy terapeutycznej stosuje podejście behawioralno-poznawcze.