Dowiedz się więcej

Leczone schorzenia i problemy medyczne

Pełen profil pomocy psychiatrycznej dla dorosłych

 

  • zaburzenia pamięci, otępienne (m.in. chor. Alzheimera, Huntingtona, Levy’ego), zaburzenia zachowania związane z wiekiem, łagodne zaburzenia procesów poznawczych;
  • zaburzenia związane ze stosowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych (uzależnienie od alkoholu, nikotyny, leków, narkotyków) – we współpracy ze specjalistą leczenia uzależnień;
  • schizofrenia i zaburzenia psychotyczne;
  • zaburzenia afektywne ostre i przewlekłe (epizod depresyjny, epizod maniakalny, epizod mieszany, nawracające zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia);
  • zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe uogólnione, fobia społeczna, fobie specyficzne (agorafobia, lęk wysokości, arachnofobia, klaustrofobia i inne), lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia adaptacyjne, pourazowe (PTSD), konwersyjne, somatyzacyjne, zaburzenia neurasteniczne;
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) – we współpracy z psychoterapeutą, ewentualnie specjalistą chorób wewnętrznych;
  • zaburzenia snu;
  • dysfunkcje sfery seksualnej – we współpracy z seksuologiem;
  • zaburzenia osobowości (osobowość schizoidalna, paranoidalna, dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie [borderline], histrioniczna, anankastyczna, unikająca, zależna) – we współpracy z psychoterapeutą;
  • upośledzenie umysłowe. 

Dodatkowo możliwa jest diagnoza i leczenie specyficznych problemów poszczególnych pacjentów, takich jak problemy z nawiązywaniem relacji interpersonalnych i utrzymaniem stabilnych związków, niską samooceną, prowadzenie leczenia w trakcie ciąży, ADHD u osób dorosłych, wypalenie zawodowe, patologiczny hazard, uzależnienie od zakupów (shopoholizm).

Cele konsultacji psychiatrycznej

Cele konsultacji: Diagnoza psychiatrycznaDiagnoza psychiatryczna (rozpoznanie medyczne) – formułowana jest w...

Czytaj więcej

Czym jest diagnoza psychiatryczna

Czym jest diagnoza psychiatryczna Diagnoza psychiatryczna (rozpoznanie medyczne) – formułowana jest...

Czytaj więcej

Leczone schorzenia i problemy medyczne

Pełen profil pomocy psychiatrycznej dla dorosłych

Czytaj więcej