Dowiedz się więcej

Cele konsultacji psychiatrycznej

Cele konsultacji:

 1. Diagnoza psychiatryczna

  Diagnoza psychiatryczna (rozpoznanie medyczne) – formułowana jest w trakcie wywiadu psychiatrycznego z pacjentem, zawierającego historię życia pacjenta, problemy indywidualne i społeczne, zgłaszane objawy psychopatologiczne.
  W razie potrzeby wywiad jest poszerzany o genogram, historię życia rodziny, wywiad środowiskowy, wywiad z członkami rodziny, współmałżonkami, osobami bliskimi. Diagnoza jest dynamiczna, co oznacza, że może zmieniać się w świetle nowych faktów, czy zdarzeń życiowych. Pierwsza wizyta trwa najczęściej około 60 minut, następne około 30 minut.

 2. Ustalenie planu leczenia

  Po ustaleniu diagnozy wspólnie z pacjentem ustalany jest plan leczenia. Może on obejmować leczenie farmakologiczne (tabletki), dobierane w sposób indywidualny, z dbałością o minimalizację objawów ubocznych (takich jak senność, przyrost masy ciała, zaburzenia sfery seksualnej, drżenia i parestezje, objawy żołądkowo – jelitowe i inne), jak również w oparciu o nowoczesne wytyczne leczenia zaburzeń psychicznych i koszt terapii. Plan leczenia może zawierać skierowanie na badania dodatkowe, skierowanie do psychologa/psychoterapeuty, EEG, biofeedback i inne formy pomocy medycznej. W plan leczenia może również zostać włączona hospitalizacja (zarówno w formie stacjonarnej, jak również dziennej).

  W trakcie leczenia pacjentowi przysługują wszelkie recepty na leki i wyroby medyczne, zaświadczenia lekarskie (do pracy, do celów orzeczniczych ZUS, dla organów pomocowych), jak również, zgodnie z rozpoznaniem medycznym, zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA, dawniej L4). Zgodnie z ochroną danych osobowych i tajemnicą lekarską wgląd w dokumentację medyczną ma jedynie lekarz i pacjent (ewentualnie osoba upoważniona przez pacjenta). Decyzję o uchyleniu tajemnicy lekarskiej może podjąć jedynie Sąd.
   
 3. Kontrola przebiegu i skuteczności leczenia.

  Wizyty kontrolne – kolejne wizyty, po ustaleniu diagnozy i planu leczenia. Mają na celu kontrolę stanu pacjenta oraz monitorowanie postępów leczenia. W trakcie wizyt kontrolnych może dochodzić do zmiany dotychczasowego leczenia (zarówno w zakresie dawek leku, jak też zmiany leków na inne, czy leczenia adiuwantowego – dodatkowych leków mających na celu wspomaganie leku podstawowego). Wizyty kontrolne są umawiane w zależności od potrzeb pacjenta i wymagań terapeutycznych – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

 

Cele konsultacji psychiatrycznej

Cele konsultacji: Diagnoza psychiatrycznaDiagnoza psychiatryczna (rozpoznanie medyczne) – formułowana jest w...

Czytaj więcej

Czym jest diagnoza psychiatryczna

Czym jest diagnoza psychiatryczna Diagnoza psychiatryczna (rozpoznanie medyczne) – formułowana jest...

Czytaj więcej

Leczone schorzenia i problemy medyczne

Pełen profil pomocy psychiatrycznej dla dorosłych

Czytaj więcej