Dowiedz się więcej

Psychoterapia grupowa

Jest to cykl regularnych spotkań grupowych, prowadzony przez co najmniej jednego psychoterapeutę. Udział w grupie terapeutycznej poprzedzony jest konsultacją psychologiczną. Psychoterapia grupowa to sposób leczenia poprzez poszerzenie wiedzy o sobie i łasnym funkcjonowaniu w relacjach z ludźmi.

Spotkania umożliwiają też wymianę doświadczeń i poznanie własnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Pozwalają rozpoznać podobieństwa między członkami grupy, zmniejszyć poczucie osamotnienia, nawiązać satysfakcjonujące relacje, umożliwiają otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych. Efektem oddziaływań może być uzyskanie nowego spojrzenia na siebie i związki z ludźmi, zmiana sposobu przeżywania różnych sytuacji życiowych.

Czym jest psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji między terapeutą a...

Czytaj więcej

Terapia rodzin

Terapia rodzin (metoda pracy systemowej) to praca z osobami tworzącymi...

Czytaj więcej

Terapia par, terapia małżeńska w Krakowie, Katowicach

Terapia małżeńska lub terapia par, może pełnić różnorodne funkcje. Jedną...

Czytaj więcej

Psychoterapia grupowa

Jest to cykl regularnych spotkań grupowych, prowadzony przez co najmniej...

Czytaj więcej

Zakres stosowania psychoterapii

Zaburzenia nerwicowe – ich charakterystycznym objawem jest lęk. Zaliczyć tu...

Czytaj więcej

Rodzaje psychoterapii indywidualnej

Psychoterapeuci w naszym zespole poddają się regularnie superwizji prowadzonej przez...

Czytaj więcej