Dowiedz się więcej

Czym jest psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji między terapeutą a pacjentem.

Sposoby działań w psychoterapii są różne, zależnie od sposobu rozumienia człowieka i źródeł zaburzeń psychicznych, pomocy przy określonych zaburzeniach i celu terapii.

 

Najczęściej na popczątku terapii odbywa się jedno lub kilkoma spotkań wstępnymi, na których przeprowadzana jest konsultacja lub wywiad, po czym zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny. Określa się w nim cele terapii, częstość spotkań, orientacyjny czas trwania, warunki finansowe i wszelkie inne szczegóły związane z przebiegiem terapii.

Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego – dwóch spotkań w tygodniu, trwających zwykle 50 minut. Czas trwania może wynosić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Psychoterapia umożliwia pełniejsze poznanie siebie, co prowadzi do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, sposobie wchodzenia w relacje międzyludzkie, dojrzałości i autonomii.

W naszym ośrodku opieramy się na współpracy poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń różnych nurtów terapeutycznych w celu głębszego i kompleksowego zrozumienia indywidualnych problemów osoby uczestniczącej w terapii. Podejście takie pozwala także na wykorzystanie różnorodnych technik diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych każdorazowo do niepowtarzalnej sytuacji osoby doświadczającej problemów osobistych.

Większość naszych terapeutów pracuje w podejściu psychodynamicznym, oferujemy jednak także terapię rodzin, psychoterapię poznawczo-bahawioralną i hipnoterapię. W zakresie interwencji psychoterapeutycznej proponujemy również autorski program Treningu Regulacji Emocji skonstruowany w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Emocjach, opracowaną przez Lesliego Greenberga.

Psychoterapeuci pracujący u nas regularnie korzystają z superwizji, a metodę terapii dostosowują do rodzaju problemu, z którym zgłasza się dana osoba.

Prosimy o zapisanie się lub kontakt telefoniczny z recepcją

 

Czym jest psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia opartą na relacji między terapeutą a...

Czytaj więcej

Terapia rodzin

Terapia rodzin (metoda pracy systemowej) to praca z osobami tworzącymi...

Czytaj więcej

Terapia par, terapia małżeńska w Krakowie, Katowicach

Terapia małżeńska lub terapia par, może pełnić różnorodne funkcje. Jedną...

Czytaj więcej

Psychoterapia grupowa

Jest to cykl regularnych spotkań grupowych, prowadzony przez co najmniej...

Czytaj więcej

Zakres stosowania psychoterapii

Zaburzenia nerwicowe – ich charakterystycznym objawem jest lęk. Zaliczyć tu...

Czytaj więcej

Rodzaje psychoterapii indywidualnej

Psychoterapeuci w naszym zespole poddają się regularnie superwizji prowadzonej przez...

Czytaj więcej