spodek1

mgr Anna Juszczyk

psychoterapeuta Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Uczestnik szkolenia certyfikacyjnego TRE – Trauma Release Exercises. Trener Biznesu, NLP i Rozwoju Osobistego (5 poziom EQF).

 

Anna JuszczykWykształcenie i doświadczenie: Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła całościowy kurs w zakresie Psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Pracuje w oparciu o założenia kodeksu etycznego EATG i poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Posiada 3 – letnie doświadczenie w psychoterapii. Współpracuje z NZOZ Pro Femina w Będzinie. Jako Gestaltystka, pracuje holistycznie; całościowo patrzy na człowieka: na jego historię życia, emocje, fizyczność, otoczenie zewnętrzne.
W ramach rozwoju bierze udział w szkoleniu certyfikacyjnym TRE. Metoda ta poprzez pracę z ciałem pozwala na uwalnianie napięć, traum i stresów, które kumulują się w każdym człowieku w zetknięciu z trudnymi doświadczeniami.

Dodatkowo zaangażowana w działalność w Fundacji Pro Femina, w której pełni funkcję Dyrektora, a także prowadzi psychoterapię indywidualną. Wg niej psychoterapeutka Gestalt, to nie tylko zawód, to przede wszystkim wybór drogi życiowej. Doświadczyła i wie, jak to jest pracować w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku pracy ludzi biznesu. Nim została psychoterapeutą pracowała w firmach, gdzie zarządzała w obszarach zasobów ludzkich, marketingu.

Obszar pracy w Salvate:

 • Psychoterapia indywidualna dla osób doświadczających zaburzeń emocjonalnych i psychicznych:
  • Problemy zawodowe, wypalenie zawodowe, przeciążenie stresem,
  • Rozwój osobisty,
  • Kryzysy życiowe,
  • Problemy psychosomatyczne (dolegliwości fizyczne, choroby będące następstwem zdarzeń wywołujących emocje),
  • Nerwice, depresje, traumy.
 • Sesje grupowe i indywidualne TRE – praca z Ciałem (uwalnianie napięć, traum i stresów).
 • Warsztaty Rozwoju Osobistego. Autorka programów szkoleniowych, pracuje metodami aktywnymi korzystając z narzędzi zaczerpniętych z psychoterapii Gestalt i NLP.
 • Wszystkie
 • Psychoterapeuta
 • Psychoanalityk
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Psychoterapeuta Gestalt
 • Trener Biznesu NLP
 • Seksuolog
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Biofeedback
 • Psycholog Dziecięcy
 • Superwizor
 • Domyślnie
 • Tytuł
 • Data
 • Losowo
 • Psycholog, psychoterapeuta, psychoanalityk jungowski
  • Psychoterapeuta
  • Psychoanalityk
 • Logopeda, psycholog
  • Psycholog
  • Logopeda
 • Psychoterapeuta Gestalt w trakcie procesu certyfikacji. Uczestnik szkolenia certyfikacyjnego TRE – Trauma Release Exercises. Trener Biznesu, NLP i Rozwoju Osobistego (5 poziom EQF).
  • Psychoterapeuta Gestalt
  • Trener Biznesu NLP
 • Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
  • Seksuolog
  • Psychoterapeuta
 • Psycholog, psychoterapeuta
  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
 • Dr nauk humanistycznych, pedagog, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog
 • Psycholog, psychoterapeuta
  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
  • Biofeedback
 • Psycholog, psycholog dziecięcy
  • Psycholog
  • Psycholog Dziecięcy
 • Magister psychologii Instytutu Psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktor psychiatrii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od kilku lat zajmuje się pracą naukowo badawczą i dydaktyczną, najpierw w Instytucie Psychologii...
  • Psycholog
 • Psycholog, psychoterapeuta   Wykształcenie i doświadczenie: Posiada Certyfikat Psychoterapeuty SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 492) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydany przez EuropeanAssociation for Psychotherapy (EAP). Jest trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr licencji: I 50).Od 2011 r. posiada status superwizora – aplikanta SN PTP uprawniający
  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
  • Superwizor
 • Psycholog, terapeuta rodzinny, psychoterapeuta w trakcie przygotowania do certyfikatu.   Wykształcenie i doświadczenie: Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w podejściu systemowymi psychodynamicznym.Posiada kilkunastoletnią praktykę w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy i zaniedbania. Zarówno z dorosłymi jak i dziećmi.W dziedzinie przeciwdziałania
  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
  • Superwizor

Facebook